9.00-9.30 Hommikukohv ja registreerimine
9.30-9.40 Sissejuhatus
9.40-10.20 Kas juurdepääs avalikule teabele on piisavalt piiratud või tuleks kruvisid veelgi pingutada?
Dan Bogdanov, privaatsustehnoloogiate osakonna juhataja, Cybernetica AS
10.20-10.50 Avaliku teabe tervis Andmekaitse Inspektsiooni vaatenurgast
Raavo Palu, õigusdirektor, Andmekaitse Inspektsioon
10.50-11.00 Sirutuspaus
11.00-11.30 Andmed järgmise generatsiooni infosüsteemides – päriselt
Kristo Vaher, tehnoloogiate juht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
11.30-12.00 Ülevaade arhiivivormingute muudatuste plaanist Rahvusarhiivis
Kaido Kivilaan, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht, Rahvusarhiiv
12.00-13.00 Lõuna
13.00-13.30 Automatiseeritud andmepõhine raporteerimis- ja juhtimisinstrument - TÜ statistika töölaua näide ja tulevikuarengud
Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuse CITIS juht, tehnoloogiuuringute vanemteadur
13.30-14.10 Noortegarantii tugisüsteemi rakendumise kogemused ja tulemused
Lii Pärg, tööhõive osakonna nõunik, Sotsiaalministeerium ja Triin Rebbas, juhtumikorraldaja, Tartu Linnavalitsus
14.10-14.25 Sirutus- ja energiapaus
14.25-14.55 Tallinna uus õigusaktide infosüsteem TEELE
Priit Lello, Tallinna linna õigusdirektor
14.55-15.25 Satelliidiandmete kasutamise süsteem SATIKAS – kasutuselevõtu kogemus ja mõju
Ahti Bleive, peadirektori asetäitja, PRIA
15.25-15.30 Teabepäeva lõpetamine

LISAINFO:

Airi Aljas
EL struktuuritoetuse toetusskeemi projektijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0295
e-mail: airi.aljas@ria.ee
Laurits Leima
Seminari projektijuht
Publicon konverentsid
tel: +372 740 2440
e-mail: laurits@publicon.ee